۷۸۴ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی میزان سخت رویی و تعهد و کنترل و چالش بر ناامیدی در میان دانشجویان دختر و پسر – ۹۹ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان 784 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی میزان سخت رویی و تعهد و کنترل و چالش بر ناامیدی در میان دانشجویان دختر و پسر - 99 صفحه فایل ورد با لینک مستقیم از گوگل فایل

توضیحات بیشتر »

۷۸۶ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی تاريخچه ورزش كاراته و ناهنجاريهاي ناشي از ورزش كاراته و پیشگیری از آنها – ۲۳ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان 786 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی تاريخچه ورزش كاراته و ناهنجاريهاي ناشي از ورزش كاراته و پیشگیری از آنها - 23 صفحه فایل ورد با لینک مستقیم از گوگل فایل

توضیحات بیشتر »

۷۸۷ – بررسی کمبود فضاهای گذران اوقات فراغت و و چگونگی نحوه استقرار آنها – مطالعه موردی شهر مرودشت – ۱۹۰ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان 787 - بررسی کمبود فضاهای گذران اوقات فراغت و و چگونگی نحوه استقرار آنها – مطالعه موردی شهر مرودشت - 190 صفحه فایل ورد با لینک مستقیم از گوگل فایل

توضیحات بیشتر »

۷۸۹ – دانلود تحقیق: بررسي عوارض و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي و رواني ناشي از مهاجرت قزاقها به منطقه تركمن صحرا – ۱۶۴ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان 789 - دانلود تحقیق: بررسي عوارض و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي و رواني ناشي از مهاجرت قزاقها به منطقه تركمن صحرا - 164 صفحه فایل ورد با لینک مستقیم از گوگل فایل

توضیحات بیشتر »

بررسی مولفه های شهر سالم از قبیل کاربری اراضی شهری و مسکن و ویژگیهای زیست محیطی و خدمات شهری در شهرری و ارائه برنامه های مناسب

دانلود رایگان بررسی مولفه های شهر سالم از قبیل کاربری اراضی شهری و مسکن و ویژگیهای زیست محیطی و خدمات شهری در شهرری و ارائه برنامه های مناسب با لینک مستقیم از گوگل فایل

توضیحات بیشتر »

۷۹۳ – خرید و دانلود پاورپوینت: بررسی انواع ضربان سازهای مصنوعی یا پیس میکر و عوارض و مراقبت های آن – ۱۴ اسلاید

دانلود رایگان 793 - خرید و دانلود پاورپوینت: بررسی انواع ضربان سازهای مصنوعی یا پیس میکر و عوارض و مراقبت های آن - 14 اسلاید با لینک مستقیم از گوگل فایل

توضیحات بیشتر »

۷۹۴ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی بازرسي ايمني راه – نمونه موردی بزرگراه نوكنده –كردكوي – ۳۴ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان 794 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی بازرسي ايمني راه – نمونه موردی بزرگراه نوكنده –كردكوي - 34 صفحه فایل ورد با لینک مستقیم از گوگل فایل

توضیحات بیشتر »

۷۹۵ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی فرآيندهاي حالت ناپايدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ) – ۸۴ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان 795 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی فرآيندهاي حالت ناپايدار و batch (پخت در كوره) (نرم كردن با روغن داغ) - 84 صفحه فایل ورد با لینک مستقیم از گوگل فایل

توضیحات بیشتر »