خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / تحقیق بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل شهر تهران

تحقیق بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل شهر تهران

دانلود رایگان تحقیق بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل شهر تهران ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تحقیق بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل شهر تهران “را از گوگل فایل دانلود نمایید.

تحقیق بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل شهر تهران

تحقیق-بررسي-تاثير-سبكهاي-دلبستگي-بر-رضايت-زناشويي-زنان-متاهل-شهر-تهرانتحقیق بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل شهر تهران چکیدهتحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد.پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران است. جامع آماری شامل کلیه زنان متاهل شهر تهران است که در سال ۸۷-۱۳۸۶ در شهر تهران سکونت دارند. به این منظور تعداد ۵۰ نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه سبکهای دلبستگی با….. استفاده شد.پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد.چنانچه گفته شد که خانواده اولین تجلیگاه روابط عاطفی برای افراد است. کنش ها و چالش هایی که در محیط خانواده صورت می گیرد. پایه های تربیتی فرزندان را تشکیل می دهد، فرهنگ خانواده، شخصیت فرزند را تعیین می کند. روابط اطرافیان، تاثیر شگرف در برقراری ارتباط فرزندان با فراد جامعه دارد. و تمامی رفتارها و فرهنگ یک خانواده هر دو محور اصلی یعنی زن و شوهر می چرخد، چرا که آنان علاوه بر تعیین نوع رابطه و زندگی خود، وظیفه تربیت و ایجاد انگیزه برای زندگی بهتر فرزندان را نیز برعهده دارند.نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به اینکه فقط رابطه سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی مثبت است.بنابراین با افزایش سبک دلبستگی ایمن ،‌رضایت زناشویی افزایش می یابد و بالعکس.اما رابطه سبک دلبستگی ترسان ، اجتنابی و اشتغالی با رضایت زناشویی منفی است بنابراین با افزایش این سبک ها ، رضایت زناشویی کاهش می یابد و بالعکس.می توان چنین نتیجه گیری کرد که بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد.در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی تایید می شود.واژه های کلیدی: رضایت زناشویی، سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی اشتغالی، سبک دلبستگی ترسان فهرست مطالبچکیده   ۱فصل اول   ۲کلیات پژوهش   ۲مقدمه   ۳بیان مساله   ۷اهمیت و ضرورت پژوهش   ۸هدف پژوهش   ۹فرضیه های پژوهش   ۹متغیرهای پژوهش   ۱۰تعاریف نظری اصطلاحات   ۱۰تعاریفی عملیاتی اصطلاحات   ۱۱فصل دوم   ۱۲ادبیات و پیشینه پژوهش   ۱۲تعاریف ازدواج   ۱۳عوامل فروپاشی ازدواج   ۱۳انگیزه های ازدواج:   ۱۴انواع ازدواج   ۱۶۱- ازدواج سنتی   ۱۶۲- ازدواج های غیرسنتی   ۱۷عوامل تعیین کننده سازگاری در ازدواج   ۱۸اسلام و اهمیت ازدواج   ۲۰عوامل تاثیرگذار بررضایت از زندگی   ۲۱ارتباطات اعضای خانواده   ۲۱تاثیر شباهت بر انواع گوناگون ارتباطات   ۲۲شکل گیری ازدواج براساس جذابیت   ۲۳تاثیر زیبایی بر ارتباط و ازدواج   ۲۴تاثیر ازدواج بر سلامت جسمانی و رضایت مندی   ۲۵تاثیر ازدواج بر شادکامی و رضایت   ۲۶انتخاب همسر   ۲۷تئوری تصور از همسر مطلوب   ۲۸ارزشهای فرهنگی به عنوان منبع تشکیل ذهنی از همسر ایده آل   ۲۹تفاهم زناشویی   ۳۲رضایتمندی اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب   ۳۳ارتباط و مذاکره   ۳۷آموختن گوش کردن   ۴۰بیان صریح احساسات خود   ۴۰پنج قاعده برای ایجاد ارتباطی سازنده   ۴۱مذاکره و توافق   ۴۳سرزنش و تفکر منفی   ۴۷رضایتمندی از زندگی زناشویی و بررسی آن در مراحل مختلف زندگی:   ۴۸بررسی مراحل مختلف زندگی خانواده :   ۴۹استرسهای خانواده و تغییرات:   ۵۸بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی   ۵۹۱- ویژگیهای شخصیتی:   ۵۹۲- ارتباطات :   ۶۰۳- حل تعارض:   ۶۱۴- مسائل مالی :   ۶۲۵- فعالیت اوقات فراغت :   ۶۳۶- رابطه جنسی:   ۶۳۷- بچه‌ها و ازدواج :   ۶۴۸- خانواده و دوستان :   ۶۴۹- نقشهای مربوط به برابری مرد و زن:   ۶۵۱۰-جهت‌گیری عقیدتی (مذهبی) :   ۶۷دلبستگی   ۶۷ویژگی دلبستگی   ۶۸ویژگی دلبستگی ایمن   ۶۹ویژگی دلبستگی اجتنابی   ۶۹ویژگی دلبستگی ترسان   ۷۰الگوهای دلبستگی در بزرگسالان و زوجین   ۷۰افراد ایمن   ۷۰افراد دلمشغول   ۷۰افراد ترسان   ۷۱افراد اجتنابی   ۷۱سبکهای دلبستگی در بزرگسالی   ۷۲تحقیقات و پژوهش های داخلی   ۷۴تحقیقات و پژوهش های خارجی   ۸۰فصل سوم   ۸۸روش پژوهش   ۸۸جامعه آماری   ۸۹نمونه و روش نمونه گیری   ۸۹طرح پژوهش   ۸۹ابزار پژوهش   ۹۰مقیاس سنجش رابطه (RAS)   ۹۰پرسشنامه سبکهای دلبستگی   ۹۰شیوه اجرا :   ۹۱روش آماری   ۹۲فصل چهارم   ۹۳تجزیه و تحلیل آماری داده ها   ۹۳الف)توصیف داده ها   ۹۴ب) تحلیل داده ها   ۹۶فصل پنجم   ۹۸بحث و تفسیر   ۹۸خلاصه پژوهش   ۹۹بحث و تفسیر   ۱۰۱محدودیت ها و مشکلات   ۱۰۳پیشنهادها   ۱۰۳منابع فارسی :   ۱۰۴منابع انگلیسی :   ۱۰۸مقدمهازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافته در آن متجلی می شود. برای اکثر بزرگسالان شادمانی در زندگی بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است تا سایر جنبه های زندگی، جستجوی این رضایت خارها به نیازهای شخصی، خانوادگی و حتی اجتماعی فرد مرتبط است و به گونه های متفاوت وی را وادار به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شریک زندگی خود می کند(جانسون و هارویس[۱]، به نقل از میرخشتی، ۱۳۷۵).افراد متاهلی که از زندگی زناشویی خود رضایت دارند، کمتر دچار بیماری روانی می شوند که شاید به دلیل رضایت از کل زندگی شان و احساس مسئولیت و رضامندی جنسی است. عدم توجه به ازدواج بخصوص در سنین بالا ممکن است به علت ترس از تعهد، مسئولیت و یا یک نقطه ضعف در رشد روانی فرد محسوب گردد. از طرف دیگر اینگونه افراد به علت اینکه از ثمرات یک زندگی رضایت بخش، ایمن و سرگرم کننده برخوردار نیستند، همیشه بلاتکلیف و سرگردان زندگی کرده و اکثر با توسل به لذت طلبی ها و کامجویی های بدلی به دنبال تکیه گاه های غیرحقیقی می گردند و در آنجا نیز از فشارهای روانی اسوده نیستند(میلانی فر، ۱۳۷۳).تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد ( به نقل از میرخشتی، 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل شهر تهران  “توسط پورتال  گوگل فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: google-file

مطلب پیشنهادی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری خشونت علیه زنان و سبک ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل

دانلود رایگان پیشینه تحقیق و مبانی نظری خشونت علیه زنان و سبک ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *