خانه / علوم انسانی / دانلود تحقیق بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازي و واقعی بر یادگیري

دانلود تحقیق بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازي و واقعی بر یادگیري

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازي و واقعی بر یادگیري ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” دانلود تحقیق بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازي و واقعی بر یادگیري “را از گوگل فایل دانلود نمایید.


کار آزمایشگاهی در آموزش علوم مـوقعیتی پیچیـده اسـت، بـه طـوري کـه شـامل فعالیـت هـاي متفاوتی از قبیل پیشبینی ها، دستکاري وسایل، اندازه گیري، و گفتگو در مورد فیزیک میباشـد  (سیلاس و نیدرر ، ۲۰۰۳). تدریس علوم به طور کلی مبتنی بر مفاهیم، آزمـایش هـا و مشـاهدات میباشد که باید بخشی از کلاس درس به آنها اختصاص یابد تا دانش آموزان بتوانند این مفـاهیم را در ذهن خود تجسم کننـد (سـور و همکـاران، ۲۰۱۰). در واقـع آزمایشـگاه واقعـی آن نـوع تجربه یادگیري میباشد که در آن دانش آموزان به صورت فیزیکی دنیاي واقعی، مـواد و لـوازم عینی و محسـوس را بـراي مشـاهده و درك طبیعـت یـا دنیـاي مـادي اطـراف خـود، دسـتکاري میکنند . فهرست مطالب  تحقیق بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازي و واقعی بر یادگیري:   چکیده    3 مقدمه     4 آزمایشگاه واقعی   7 تعریف شبیه سازی های  آموزشی و محیط هاي مجازي  8 آزمایشگاه آنلاین   9 بحث و نتیجه گیري            9    تحقیق بررسی تأثیر …

این محصول “دانلود تحقیق بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازي و واقعی بر یادگیري  “توسط پورتال  گوگل فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: google-file

مطلب پیشنهادی

تحقیق کمال الملک

دانلود رایگان تحقیق کمال الملک با لینک مستقیم از گوگل فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *