خانه / علوم انسانی / دانلود مقاله : بررسی عوامل مدیریت هزینه موثر بر کیفیت خدمات در شرکت پتروشیمی شیراز

دانلود مقاله : بررسی عوامل مدیریت هزینه موثر بر کیفیت خدمات در شرکت پتروشیمی شیراز

دانلود رایگان دانلود مقاله : بررسی عوامل مدیریت هزینه موثر بر کیفیت خدمات در شرکت پتروشیمی شیراز ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” دانلود مقاله : بررسی عوامل مدیریت هزینه موثر بر کیفیت خدمات در شرکت پتروشیمی شیراز “را از گوگل فایل دانلود نمایید.


این تحقیق با هدف ” بررسی عوامل مدیریت هزینه موثر بر کیفیت خدمات در شرکت پتروشیمی شیراز” انجام گرفته است.روش پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی است و برای گرد آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش ۲۲۲ نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی شیراز بوده و نمونه آماری برابر ۱۴۲ نفر تعیین گردید. در این پژوهش، روش پژوهش طبقه بندی متناسب بوده و پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده بین افراد جامعه توزیع شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که شامل بررسی رابطه )مدیریت هزینه -کیفیت خدمات( است. روایی پرسشنامه از طریق محتوایی و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که بین کلیه مولفه های مدیریت هزینه)هزینه های نیروی کار، هزینه های مواد اولیه و هزینه های تجهیزات( و کلیه مولفه های کیفیت خدمات) مزیت رقابتی و هزینه های مشتری رابطه معنی داری وجود دارد. نوع فایا :pdf تعداد صفحات : ۹ قیمت :۲۰۰۰ تومان  برای دانلود کامل مقاله مراحل خرید را تکمیل نمایید .  …

این محصول “دانلود مقاله : بررسی عوامل مدیریت هزینه موثر بر کیفیت خدمات در شرکت پتروشیمی شیراز  “توسط پورتال  گوگل فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: google-file

مطلب پیشنهادی

آجرپز

دانلود رایگان آجرپز با لینک مستقیم از گوگل فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *