خانه / بایگانی برچسب: تدریس

بایگانی برچسب: تدریس

مقايسه تاثير تدريس به روش سخنراني با سخنراني به روش سنتي بر ميزان يادگيري

مقايسه تاثير تدريس به روش سخنراني با بازخورد و سخنراني به روش سنتي بر ميزان يادگيري و كيفيت تدريس فرمت فایل :  PDF تعداد صفحات : 10 ...

ادامه نوشته »

پاورپوینت درباره ارائه شفاهی

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 41  صفحه     nپيشينه زبان ß به درستی دانسته نيست که انسان از چه زمان گفتارمند شد (کلمات: نوعی قرارداد غير رسمی بين افراد بود) ß ايجاد قبائل ß پديد آمدن زبانها nبرخي از پژوهشگران زبان را دنباله و متمّم تکامل فکر در انسان مي دانند. nبرخي معتقدند که زبان اساساً ذاتي و فطري است. n nاولين صورت زبان ß گفتار : دستگاهي که از نمادهاي طبيعی آوايي تشکيل شده است. n به عقيده زبان شناسان گفتار مقدم بر نوشتار است. nمعمولاً از امکانات ديداري و شنيداري استفاده نمي شود. nانفرادی nحدود نيم ساعت و گاه بيشتر nارائه کننده بايد با آيين سخنوري آشنا باشد. nشخصيت سخنران و رفتار او ß تاثير در موفقيت يا عدم موفقيت سخنراني nمحتوا تابع مناسبت است. nوضع روحي - عاطفي، احساسي مخاطب در اين نوع ارائه عامل مهمي است (شرايط زمانی و مکانی) n       ...

ادامه نوشته »

پاورپوینت درباره ارائه شفاهی

  فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 41  صفحه     nپيشينه زبان ß به درستی دانسته نيست که انسان از چه زمان گفتارمند شد (کلمات: نوعی قرارداد غير رسمی بين افراد بود) ß ايجاد قبائل ß پديد آمدن زبانها nبرخي از پژوهشگران زبان را دنباله و متمّم تکامل فکر در انسان مي دانند. nبرخي معتقدند که زبان اساساً ذاتي و فطري است. n nاولين صورت زبان ß گفتار : دستگاهي که از نمادهاي طبيعی آوايي تشکيل شده است. n به عقيده زبان شناسان گفتار مقدم بر نوشتار است. nمعمولاً از امکانات ديداري و شنيداري استفاده نمي شود. nانفرادی nحدود نيم ساعت و گاه بيشتر nارائه کننده بايد با آيين سخنوري آشنا باشد. nشخصيت سخنران و رفتار او ß تاثير در موفقيت يا عدم موفقيت سخنراني nمحتوا تابع مناسبت است. nوضع روحي - عاطفي، احساسي مخاطب در اين نوع ارائه عامل مهمي است (شرايط زمانی و مکانی) n       ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل پاورپوینت تدریس نشانه عـ ـعـ ـع ع .

پاورپوینت تدریس نشانه  عـ ـعـ ـع ع فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 26         پاورپوینت تدریس نشانه  عـ ـعـ ـع ع ...

ادامه نوشته »

فایل پاورپوینت تدریس نشانه عـ ـعـ ـع ع ..

پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع فرمت فایل: پاورپوینت   تعداد اسلاید: 26         پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع ...

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت تدریس نشانه عـ ـعـ ـع ع.

پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع فرمت فایل: پاورپوینت   تعداد اسلاید: 26         پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع ...

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت تدریس نشانه عـ ـعـ ـع ع .

پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع فرمت فایل: پاورپوینت   تعداد اسلاید: 26         پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع ...

ادامه نوشته »

پاورپوینت تدریس نشانه عـ ـعـ ـع ع .

پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع فرمت فایل: پاورپوینت   تعداد اسلاید: 26         پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع ...

ادامه نوشته »

فایل پاورپوینت تدریس نشانه عـ ـعـ ـع ع.

پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع فرمت فایل: پاورپوینت   تعداد اسلاید: 26         پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع ...

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت تدریس نشانه عـ ـعـ ـع ع .

پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع فرمت فایل: پاورپوینت   تعداد اسلاید: 26         پاورپوینت تدریس نشانه   عـ ـعـ ـع ع ...

ادامه نوشته »