خانه / بایگانی برچسب: دانش آموز

بایگانی برچسب: دانش آموز

دانلود اقدام پژوهی وابستگی دانش آموز کلاس اول به مادرش

    عنوان اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل وابستگی بیش از حد ستایش دانش آموز کلاس اول را به مادرش برطرف نمایم ؟ رشته تحصیلی :   آموزش ابتدایی دوره تحصیلی :‌ ابتدایی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 32           مقدمه اصطلاح مدرسه گریزی پس از اجباری شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن نوزدهم میلادی در اروپا رواج یافت. در آن موقع اصطلاح فرار از مدرسه کلیه شکل های غیبت بدون اجازه از مدرسه را دربرمی گرفت. اصطلاح مدرسه گریزی پس از اجباری شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن نوزدهم میلادی در اروپا رواج یافت. در آن موقع اصطلاح فرار از مدرسه کلیه شکل های غیبت بدون اجازه از مدرسه را دربرمی گرفت. فرار از مدرسه عکس العمل های متفاوتی از سوی اولیاء و مربیان برانگیخته است که اهمیت مطالعه گسترده این موضوع را دو چندان می کند. نگرانیهایی که این نوع مشکل به وجود می آورد پرسشهایی را در ذهن اولیاء و مربیان به وجود می آورد مانند: سرنوشت او چه می شود؟ آیا یک زندگی را در آینده راه خواهد برد؟ آیا در بزرگسالی به مشکلی برنمی خورد؟ با این توصیف سوالی را می توان مط ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل گزارش تخصصی علوم تجربی چهارم، برطرف کردن اضطراب دانش آموز

    گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی : برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 26             فهرست مطالب چکیده :4 مقدمه ) بیان مساله و طرح (5 بیان مسئله:6 ارزیابی از وضع موجود7 اهمیت موضوع :7 نشانه های استرس8 اهداف گزارش :8 هدف اختصاصی :. 8 اهداف جزئی :8 مقایسه با شاخص :9 روش گرداوری اطالعات:9 تجزیه و تحلیل اطالعات:9 نقش اولیای مدرسه در كاهش اضطراب امتحان :01 راه حل پیشنهادی:00 ارائه راه حل های پیشنهادی00 ارزیابی بعد از اجرای راه حل01 بیان محدودیت ها :)نقاط ضعف (01 نقاط قوت :04 ارایه پیشنهادات:. 04 لذا در این راستا الزم است دانش آموزان مطالب درسی خود را:05 انواع اضطراب تحصیلی :05 نقش جنسیت در اضطراب امتحان :06 عوامل مؤثر در میزان اضطراب :06 علل استرس07 چگونه می توان با اضطراب به طور صحیح برخورد كرد؟07 روش های پیشنهادی برای درمان اضطراب08 راهکارهای برای ایجاد آرامش در دانش آموزان09 راهکار های ایجاد آرامش در كودكان توسط والدین10 منابع و مآخذ16 ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل حل مشکل کم رویی دانش آموز پایه پنجم

    عنوان اقدام پژوهی: چگونه توانستم مشکل کم رویی علی دانش آموز پایه پنجم را بهبود بخشم؟ فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 17             فهرست عناوین   چکیده .1 مقدمه ..1 توصیف وضعیت موجود و بیان مسئله ..2 گردآوری اطلاعات( شواهد 1) 4 تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده ...6 انتخاب راه حل موقت .8 چگونگی اجرای راه حل و نظارت بر آن ....9 گردآوری اطلاعات( شواهد 2) ...11 ارزیابی تأثیر اقدامات جدید و اعتبار یابی آن ..12 تجدید نظر و دادن گزارش نهایی ..13 منابع ومأخذ ....15 ...

ادامه نوشته »

دانلود گزارش تخصصی علوم تجربی چهارم، برطرف کردن اضطراب دانش آموز

    گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی : برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 26             فهرست مطالب چکیده :4 مقدمه ) بیان مساله و طرح (5 بیان مسئله:6 ارزیابی از وضع موجود7 اهمیت موضوع :7 نشانه های استرس8 اهداف گزارش :8 هدف اختصاصی :. 8 اهداف جزئی :8 مقایسه با شاخص :9 روش گرداوری اطالعات:9 تجزیه و تحلیل اطالعات:9 نقش اولیای مدرسه در كاهش اضطراب امتحان :01 راه حل پیشنهادی:00 ارائه راه حل های پیشنهادی00 ارزیابی بعد از اجرای راه حل01 بیان محدودیت ها :)نقاط ضعف (01 نقاط قوت :04 ارایه پیشنهادات:. 04 لذا در این راستا الزم است دانش آموزان مطالب درسی خود را:05 انواع اضطراب تحصیلی :05 نقش جنسیت در اضطراب امتحان :06 عوامل مؤثر در میزان اضطراب :06 علل استرس07 چگونه می توان با اضطراب به طور صحیح برخورد كرد؟07 روش های پیشنهادی برای درمان اضطراب08 راهکارهای برای ایجاد آرامش در دانش آموزان09 راهکار های ایجاد آرامش در كودكان توسط والدین10 منابع و مآخذ16 ...

ادامه نوشته »

دانلود حل مشکل کم رویی دانش آموز پایه پنجم

    عنوان اقدام پژوهی: چگونه توانستم مشکل کم رویی علی دانش آموز پایه پنجم را بهبود بخشم؟ فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 17             فهرست عناوین   چکیده .1 مقدمه ..1 توصیف وضعیت موجود و بیان مسئله ..2 گردآوری اطلاعات( شواهد 1) 4 تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده ...6 انتخاب راه حل موقت .8 چگونگی اجرای راه حل و نظارت بر آن ....9 گردآوری اطلاعات( شواهد 2) ...11 ارزیابی تأثیر اقدامات جدید و اعتبار یابی آن ..12 تجدید نظر و دادن گزارش نهایی ..13 منابع ومأخذ ....15 ...

ادامه نوشته »

اقدام پژوهی اعتماد به نفس دانش آموز پایه اول .

  عنوان اقدام پژوهی : چگونه توانستم اعتماد به نفس محمد امین دانش آموز پایه اول آموزشگاه شهید قدوسی کرک علیا را بالا ببرم؟ فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 29           مقدمه اعتماد به نفس واقعی زائیده‌ی تعهد فرد به خویشتن است: این تعهد که هر آنچه لازم باشد، انجام خواهد داد تا به خواسته او نیازهایش برسد.فردی که فاقد اعتماد به نفس است، عادت کرده است که در مقابل دیگران اختیار و اراده‌ای از خود نداشته باشد و هر تقاضایی را اجابت نماید. به عبارت دیگر حالت خود نگهداری، امتناع و «نه گفتن» به درخواست دیگران در او ضعیف شده است در ضمن نداشتن اعتماد به نفس موجب فلج شدن فکر و روح فرد می شود، زبون و بیچاره و ناتوان ، از خود مأیوس می شود و همراه احساس حقارت می کند.باید توجه داشت که اعتماد به نفس انواع مختلفی دارد که شامل : 1- اعتماد به نفس رفتاری2- احساسی و عاطفی 3- روحی و معنوی می شود. به منظور آنکه شخص، اقتدار لازم را به دست آورد و رضایت و غنایی که استحقاقش را دارد، تجربه کند، به هر سه نوع اعتماد به نفس نیاز دارد. ...

ادامه نوشته »

دانلود گزارش کارورزی۲ حل کردن مشکل کم رویی دانش آموز .

  گزارش کارورزی2 موضوع : چگونه توانستم مشکل کم رویی فاطمه را حل کنم؟ فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 27         فهرست مطالب عنوان بسم الله سپاس گزاری چکیده فهرست مقدمه توصیف وضع موجود و بیان مسئله جمع آوری شواهد واطلاعات1 تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه راه حل جمع آوری شواهد و اطلاعات2 تایید اعتبار نتیجه گیری توصیه ها منابع ...

ادامه نوشته »

فایل گزارش کارورزی۲ حل کردن مشکل کم رویی دانش آموز.

  گزارش کارورزی2 موضوع : چگونه توانستم مشکل کم رویی فاطمه را حل کنم؟ فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 27         فهرست مطالب عنوان بسم الله سپاس گزاری چکیده فهرست مقدمه توصیف وضع موجود و بیان مسئله جمع آوری شواهد واطلاعات1 تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه راه حل جمع آوری شواهد و اطلاعات2 تایید اعتبار نتیجه گیری توصیه ها منابع ...

ادامه نوشته »

اقدام پژوهی، مشکل ناسازگاری دانش آموز .

  موضوع:چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم راکاهش دهم اقدام پژوهی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 17           - مقدمه : ناسازگاری دانش آموزان ، یکی از مسائلی است که معمولاً معلمان با آن مواجه هستند . یکی از عوامل بازدارنده در امر تحصیل ، اختلالات رفتاری می باشد . معلّمان در برابر اختلالات رفتاری ، به شکل های متفاوتی از خود عکس العمل نشان می دهند . برخی از معلّمان آنان را به شدّت سرکوب می کنند . بعضی از معلمان ، در مقابل آنان کو تاه می آ یند ؛ بعضی دیگر آنان را به حال خود رها می کنند . امّا  واقعیت این است که در این حالت مشکل ادامه خواهد یافت و مشکلات دیگری نیز به دنبال خواهد آورد . به نظر می رسد راه منطقی این است که وقتی مشکلی در کلاس پیش می آید ؛ بهتر است ابتدا آن مشکل شناسایی شود سپس  به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد . بعد از آن راه حل هایی جهت رفع مشکل پیدا کرده و به صورت عملی آن مسئله رفع گردد . 2- توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله اینجانب وحید ابیضی دانشجوی دانشگاه فرهنگیان سبزوارهستم که برای گذراندن درس کارورزی به دبستان ...

ادامه نوشته »

دانلود اقدام پژوهی تحقیق حل مشکلات املایی دانش آموز کلاس دوم .

  نمونه اقدام پژوهی عنوان تحقیق: چگونه توانستم مشکلات املایی مرصاد د انش آموز کلاس دوم دبستان شهید فیاض بخش را حل کنم؟ فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 12              فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده   مقدمه و تقدیر و تشکر   موضوع   بیان مسئله   توصیف وضعیت موجود   گرد آوری اطلاعات(شواهد1)   خلاصه ی یافته های اولیه   پیشینه ویافته های دیگران   انتخاب راه حل(راه حل های پیشنهادی)   اجرای راه حل های انتخابی ...

ادامه نوشته »