خانه / بایگانی برچسب: علاقه مندی

بایگانی برچسب: علاقه مندی

کارورزی ۳ و ۴ افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه پنجم به درس ریاضی

کارورزی 3 و 4 چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزان پایه پنجم را به درس ریاضی و افزایش عملکردی آن افزایش دهم فرمت فایل: PDF تعداد صفحات:16 ...

ادامه نوشته »

کارورزی ۳ و ۴ افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه پنجم به درس ریاضی

کارورزی 3 و 4 چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزان پایه پنجم را به درس ریاضی و افزایش عملکردی آن افزایش دهم فرمت فایل: PDF تعداد صفحات:16 ...

ادامه نوشته »

کارورزی ۳ و ۴ افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه پنجم به درس ریاضی

کارورزی 3 و 4 چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزان پایه پنجم را به درس ریاضی و افزایش عملکردی آن افزایش دهم فرمت فایل: PDF تعداد صفحات:16 ...

ادامه نوشته »

کارورزی ۳ و ۴ افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه پنجم به درس ریاضی

کارورزی 3 و 4 چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزان پایه پنجم را به درس ریاضی و افزایش عملکردی آن افزایش دهم فرمت فایل: PDF تعداد صفحات:16 ...

ادامه نوشته »

کارورزی ۳ و ۴ افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه پنجم به درس ریاضی

کارورزی 3 و 4 چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزان پایه پنجم را به درس ریاضی و افزایش عملکردی آن افزایش دهم فرمت فایل: PDF تعداد صفحات:16 ...

ادامه نوشته »

گزارش تخصصی افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي .

  گزارش تخصصی : افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي با روشهای جالب و منحصر بفرد فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 11         مقدمه بيان مساله و توصيف وضع موجود :  مساله اي كه ذهن من را به خود مشغول كرده ، به شرح زير است: از اوايل سال تحصيلي ، همواره رفتار دانش آموزان در زنگ رياضي، توجه ما را به موضوعي از اين قرار به خود جلب ميكرد. بدان معنا كه در اين زنگ، شاهد چهره هاي درهم رفته و بي حوصله ي آنان بودم. بعضي از دانش آموزان در اين زنگ با يكديگر صحبت ميكردند، برخي از آن ها بي مورد اجازه ي بيرون رفتن از كلاس را ميگرفتند، چند تا ازدانش آموزان سرشان را روي ميز خود گذاشته چرت مي زدند.گاهي اوقات كتاب رياضيشان را نمي آوردند و هنگام انجام تمرينها و دائم در كلاس راه ميرفتند . در واقع آن چه بيش از هر چيز ما را متعجب ميكند، كم تحركي و بيتوجه ي آنان نسبت به درس رياضي بود. زيرا آنها در زنگهاي ديگر فعال و پرتحرّكند و براي انجام دادن فعاليتهاي مربوط به درسهاي ديگر ميل و رغبت زيادي از خود نشان داده و فعاليتهاي مورد نظر را به خوبي، كامل و تميز انجام ميدهند، اما ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل افزایش علاقه مندی دانش اموزان پنجم به درس ریاضی

    عنوان : چگونه توانستم علاقه مندی دانش اموزان پایه پنجم دبستان شهیدصدوقی رابه درس ریاضی وافزبیش علکردی ان افزایش دهم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 22         فهرست مطالب صفحه مقدمه. .1 بیان مسأله. 3 اهداف تحقیق 5 توصیف وضع موجود ( شواهد 1)... 6 الف. شاخص ¬ های کیفی وضع موجود . 6 ب. شاخص‌های کمّی وضع موجود. 8 گردآوری داده‌هاجهت شناسایی12 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها .14 گردآوری داده ها جهت ارائه راه حل ها .. راه حل‌های پیشنهادی 23 انتخاب راه حل‌ها .29 پیشنهاد‌ها و راه ¬ کارها ..74 فهرست منابع ومآخذ75 ...

ادامه نوشته »

دانلود افزایش علاقه مندی دانش اموزان پنجم به درس ریاضی

    عنوان : چگونه توانستم علاقه مندی دانش اموزان پایه پنجم دبستان شهیدصدوقی رابه درس ریاضی وافزبیش علکردی ان افزایش دهم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 22         فهرست مطالب صفحه مقدمه. .1 بیان مسأله. 3 اهداف تحقیق 5 توصیف وضع موجود ( شواهد 1)... 6 الف. شاخص ¬ های کیفی وضع موجود . 6 ب. شاخص‌های کمّی وضع موجود. 8 گردآوری داده‌هاجهت شناسایی12 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها .14 گردآوری داده ها جهت ارائه راه حل ها .. راه حل‌های پیشنهادی 23 انتخاب راه حل‌ها .29 پیشنهاد‌ها و راه ¬ کارها ..74 فهرست منابع ومآخذ75 ...

ادامه نوشته »

دانلود گزارش تخصصی افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي .

  گزارش تخصصی : افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي با روشهای جالب و منحصر بفرد فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 11         مقدمه بيان مساله و توصيف وضع موجود : مساله اي كه ذهن من را به خود مشغول كرده ، به شرح زير است: از اوايل سال تحصيلي ، همواره رفتار دانش آموزان در زنگ رياضي، توجه ما را به موضوعي از اين قرار به خود جلب ميكرد. بدان معنا كه در اين زنگ، شاهد چهره هاي درهم رفته و بي حوصله ي آنان بودم. بعضي از دانش آموزان در اين زنگ با يكديگر صحبت ميكردند، برخي از آن ها بي مورد اجازه ي بيرون رفتن از كلاس را ميگرفتند، چند تا ازدانش آموزان سرشان را روي ميز خود گذاشته چرت مي زدند.گاهي اوقات كتاب رياضيشان را نمي آوردند و هنگام انجام تمرينها و دائم در كلاس راه ميرفتند . در واقع آن چه بيش از هر چيز ما را متعجب ميكند، كم تحركي و بيتوجه ي آنان نسبت به درس رياضي بود. زيرا آنها در زنگهاي ديگر فعال و پرتحرّكند و براي انجام دادن فعاليتهاي مربوط به درسهاي ديگر ميل و رغبت زيادي از خود نشان داده و فعاليتهاي مورد نظر را به خوبي، كامل و تميز انجام ميدهند، اما دركل ...

ادامه نوشته »

فایل گزارش تخصصی افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي.

  گزارش تخصصی : افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي با روشهای جالب و منحصر بفرد فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 11         مقدمه بيان مساله و توصيف وضع موجود :  مساله اي كه ذهن من را به خود مشغول كرده ، به شرح زير است: از اوايل سال تحصيلي ، همواره رفتار دانش آموزان در زنگ رياضي، توجه ما را به موضوعي از اين قرار به خود جلب ميكرد. بدان معنا كه در اين زنگ، شاهد چهره هاي درهم رفته و بي حوصله ي آنان بودم. بعضي از دانش آموزان در اين زنگ با يكديگر صحبت ميكردند، برخي از آن ها بي مورد اجازه ي بيرون رفتن از كلاس را ميگرفتند، چند تا ازدانش آموزان سرشان را روي ميز خود گذاشته چرت مي زدند.گاهي اوقات كتاب رياضيشان را نمي آوردند و هنگام انجام تمرينها و دائم در كلاس راه ميرفتند . در واقع آن چه بيش از هر چيز ما را متعجب ميكند، كم تحركي و بيتوجه ي آنان نسبت به درس رياضي بود. زيرا آنها در زنگهاي ديگر فعال و پرتحرّكند و براي انجام دادن فعاليتهاي مربوط به درسهاي ديگر ميل و رغبت زيادي از خود نشان داده و فعاليتهاي مورد نظر را به خوبي، كامل و تميز انجام ميدهند، اما ...

ادامه نوشته »